Cuidem del teu benestar i felicitat.

1-677-124-44227 Passeig de l’Ebre, 20 43500 Tortosa España Dilluns - Divendres 7.00 - 21.15, Dissabte i Diumenge TANCAT
SEGUEIX-NOS

Politica de privadesa

POLITICA DE PRIVADESA

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de Crossfit 77 Feet Tortosa, d’ara en endavant també el prestador.

Crossfit 77 Feet Tortosa, com a responsable d’aquest lloc web i en conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes al Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A l’efecte del que preveu la LOPD, Crossfit 77 Feet Tortosa l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació per tal de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web; Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’usuari; realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de Crossfit 77 Feet Tortosa pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

El prestador, mitjançant asterisc (*, o texte informatiu) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a Crossfit 77 Feet Tortosa perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 de l’RGPD i l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a info @ crossfit77feettortosa.com, indicant com Assumpte: «LOPD», i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Crossfit 77 Feet Tortosa no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a conservar el secret professional i l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de Crossfit 77 Feet Tortosa en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

A través d’aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de Crossfit 77 Feet Tortosa, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares , tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà píxelada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a Crossfit 77 Feet Tortosa, exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)
Crossfit 77 Feet Tortosa, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

Crossfit 77 Feet Tortosa, no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les webs de tercers a les que es pugui accedir pels «links» o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del prestador.

La presència de «links» o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

ENVIAMENT CV
En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. L’informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i / o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOC
En el cas que l’usuari es subscrigui al bloc, l’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció al bloc informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

PUBLICACIÓ DE TESTIMONIS
En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l’informem que les dades aportades seran tractades seran per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i / o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
Crossfit 77 Feet Tortosa, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS
D’acord amb la LSSICE, Crossfit 77 Feet Tortosa no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de la pàgina web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre Crossfit 77 Feet Tortosa amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona.

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
A través d’aquestes condicions legals de contractació, posem a disposició del consumidor la informació precontractual a què es refereix l’article 6 de la Directiva 2011/83.

Primera, identificació: Els béns que es venen a través del web crossfit77feettortosa.com són serveis i productes online.

Segona, Productes i preus: A la pàgina web es poden adquirir serveis i productes online. En el cas de programari lliure de tercers, mai s’inclou cap clau de llicència d’el desenvolupador original. Els preus dels serveis i productes mostrats a la nostra web s’indiquen en euros i inclouen l’IVA tret que s’indiqui el contrari. Les ofertes estan degudament marcades i identificades com a tal. El seu termini de validesa té efectivitat mentre apareixen a la pantalla. Aquestes ofertes podran ser modificades o cancel·lades sense previ avís.

Tercera, el procés de compra: Per realitzar una compra a la nostra web cal registrar-se durant el procés de compra. La nostra botiga crea un compte de client, amb l’adreça de correu electrònic i la contrasenya que es triï, per facilitar l’inici de sessió i les futures compres. Aquestes dades seran tractades i incorporades als nostres fitxers, tal com s’informa en el nostre apartat de protecció de dades de caràcter personal contingut en aquest Avís Legal.

Per realitzar una compra, haurà de triar el servei o producte i automàticament el sistema li redirigirà a la pàgina de comanda (cistella). En aquesta pantalla haurà d’indicar el seu nom, cognoms i correu, adreça i telèfon (llevat que ja s’hagi iniciat sessió), a més de triar un mètode de pagament. Un cop completat, prémer el botó “Pagar”.

Formes de pagament

Crossfit 77 Feet Tortosa ofereix als seus clients la següent forma de pagament:

Targeta de crèdit / dèbit: Per poder abonar les seves compres per mitjà d’aquest sistema ha de disposar una targeta ja sigui de crèdit o dèbit. Per a la seva tranquil·litat serà redirigit a la passarel·la de banc per a la introducció de les dades, se li garanteix una absoluta seguretat, ja que tant les seves dades personals i de la seva targeta viatgen encriptades gràcies al servidor segur SSL. Així mateix, en cap moment crossfit77feettortosa.com rep les dades de la seva targeta, només la confirmació del seu pagament.

La justificació de la recepció del producte pel destinatari serà a través de la IP i ordre d’accés. Es considera que es subscriu el contracte de venda amb l’acceptació del consentiment informat. El consumidor, rebrà el justificant de la transacció, i la confirmació que el procediment s’ha completat i que és arxivat pel destinatari.

LLIURAMENT DE PRODUCTES
En la compra dels nostres productes no cal aportar cap tipus de garantia financera ni dipòsit. Els productes venuts a la nostra web gaudeixen de tots els drets de protecció de propietat intel·lectual i altres garanties legals. També s’utilitzen totes les mesures tècniques necessàries per garantir la seguretat de la compra i l’accés als productes digitals de forma segura. La interoperabilitat o la capacitat que té el nostre producte o sistema, les interfícies són totalment conegudes, per funcionar amb altres productes o sistemes existents o futurs, sense restricció d’accés o d’implementació anirà en funció de les necessitats tècniques i organitzatives que en cada moment siguin necessàries per vendre els productes i prestar els serveis que s’ofereixen a consumidor. L’arxiu del document electrònic es farà en format digital en els arxius electrònics que custodia l’empresa. El web crossfit77feettortosa.com està preparat tècnicament per identificar i corregir els errors en la introducció de les dades, sent aquests mitjans tècnics variables en funció de l’evolució dels mateixos.

Quarta, anul·lació i devolucions: El client de la nostra botiga en línia es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis de compra. En el supòsit de la venda o comercialització de productes del nostre lloc web que requereixin que el comprador tingui una determinada edat segons la legislació vigent del seu país d’origen, el comprador manifesta que compleix aquest requisit per formalitzar la compra.

El dret de reemborsament no serà aplicable als contractes que es refereixin a subministrament de contingut digital (programes, aplicacions, jocs, música, vídeos o textos informàtics, tant per descàrrega o emissió en temps real). Així que quan el client estigui adquirint un Infocurs i s’hagi iniciat perd el seu dret de desistiment. A l’ésser productes digitals, no hi ha despeses materials de devolució del producte, perquè es limita únicament a l’accés, per tant no hi haurà reemborsament de despeses.

Open chat
1
Et podem ajudar?
Hola, et podem ajudar?